Menu Zavřeno

Centrální evidence přestupků

Dopravní přestupky

Název

Pokuta

Další možný postih

Nepovolené parkování/zastavení 1 000 $ – 3 000 $
Zneužití klaksonu 1 000 $ – 3 000 $
Nepovolené otočení 2 000 $ – 4 000 $
Omezování provozu 1 000 $ – 3 000 $
Jízda v protisměru 4 000 $ – 8 000 $ výjimečně zákaz řízení
Přejetí plné čáry 2 000 $ – 4 000 $
Jízda na červenou 4 000 $ – 8 000 $
Způsobení dopravní nehody 5 000 $ – 10 000 $ výjimečně zákaz řízení
Vozidlo ve špatném technickém stavu 1 000 $ – 3 000 $
Nebezpečná/agresivní jízda 5 000 $ – 10 000 $ výjimečně zákaz řízení
Překročení maximální povolené rychlosti o 5 – 15 km/h 2 000 $ – 4 000 $
Překročení maximální povolené rychlosti o 15 – 30 km/h 4 000 $ – 8 000 $
Překročení maximální povolené rychlosti o 30 – 50 km/h 8 000 $ – 10 000 $
Překročení maximální povolené rychlosti o 50 a více km/h 10 000 $ – 20 000 $ výjimečně zákaz řízení

Obecné přestupky

Název

Pokuta

Další možný postih

Neuposlechnutí úřední výzvy 5 000 $ – 10 000 $
Maření úředního výkonu 5 000 $ – 15 000 $ Veřejně prospěšné práce
Slovní hrozba nebo zastrašování občana 5 000 $ – 15 000 $
Slovní hrozba nebo zastrašování úřední osoby 5 000 $ – 20 000 $
Urážka na cti 5 000 $ – 15 000 $
Obecné ohrožení 10 000 $ – 40 000 $
Nelegální úprava na dopravním prostředku 20 000 $ – 50 000 $
Neoprávněné vniknutí na soukromý pozemek 10 000 $ – 30 000 $ Veřejně prospěšné práce
Neoprávněné vniknutí na státní pozemek 10 000 $ – 50 000 $ Veřejně prospěšné práce