Menu Zavřeno

Státní příslušník/ruka zákona

V čem je herní režim roleplay geniální? Že si můžeš vyzkoušet co nejrealističtější napodobení reálné práce, zábavy a spousty dalšího ve hře, kde vždy dostáváš po skončení tvého dobrodružství možnost začít znovu a jinak.

Státní sféra našeho serveru nabízí tyto realistické možnosti zaměstnání v jednotlivých frakcích.

Vláda a United States Secret Service

Vláda herního světa se skládá z prezidenta, ministerských postů, kontrolního úřadu inspekce jednotlivých státních složek, soudu a dalších důležitých nápomocných příslušníků. Vláda sehrává na serveru podstatnou důležitost, jelikož řídí chod celého herního dění. Řídí veškeré státní složky, veškeré finanční dění ve hře a zákony, kterými se občané herního světa řídí. Do vlády je možné se dostat jmenováním, případně vyhlášeným náborem.

Významnou součást vládní frakce tvoří bezpečnostní ozbrojená složka/tajná služba USSS, která má na starost vyšetřování zločinu a veškerou bezpečnost kolem vládních příslušníků a především ochranu prezidenta. V čele tajné služby je ředitel, který dostává pokyny od prezidenta. Služba samotná nespolupracuje pouze s vládou, ale vypomáhá dle potřeby i LSPD či FBI a všude tam, kde ji prezident pověří. Součástí frakce je USSS policejní divize a zásahový tým těžkooděnců. Přijetí do tajné služby je možné se dostat jmenováním nebo vyhlášeným náborem.

Federal Bureau of Investigation

Federal Bureau of Investigation pod známou zkratkou FBI je federální vyšetřovací orgán. V čele frakce stojí ředitel jmenovaný prezidentem. Frakce je řízena prezidentovým kabinetem, do kterého patří i ministr spravedlnosti. Frakce vyšetřuje zejména závažnější zločiny jako vraždy, únosy, větší krádeže či plánované zločiny. Úzce spolupracuje s vládou a LSPD. Práce FBI agentů je velice specifická a jen tak na ně nenarazíte. Kromě agentů má frakce i svoji policejní FBI divizi a zásahový tým na výpomoc ostatním složkám dle pověření vlády. Přijetí do FBI je možné jmenováním nebo ve výjimečném případě náborem. Ředitel FBI si do svých řad obvykle vybírá agenty sám z policie. Proto pro přijetí k FBI doporučujeme začít v LSPD a osvědčit se tam.

Los Santos Police Department

LSPD je státní všeobecnou policií. Je to frakce, která je nejvíce vidět. Řeší vše od porušení drobnějšího přestupku, po vážnější trestnou činnost. Úzce spolupracuje s FBI a dalšími státními složkami. Frakce zastává vůbec nejvíce členů ze všech ozbrojených státních složek. Frakce spadá pod ministerstvo vnitra a inspektorát, avšak do generálských nejvyšších hodností jmenuje a odvolává přímo prezident státu. Frakce je rozdělena na více divizí jako jsou například LSPD Metropolitan Unit, County Sheriff Department, Highway Patrol či Air Unit. Mimo jiné LSPD obsahuje i svojí taktickou zásahovou jednotkou pod zkratkou SWAT. V případě potřeby vláda využívá všechny taktické týmy společně – SWAT, USSS, FBI. Frakce má v širokém spektru ruky zákona na našem serveru nejvíce využití. Pokud máte ambice dostat se do frakcí/složek jako jsou USSS či FBI, je pro vás nejlepší možností začít právě zde a nechat se po osvědčení přeřadit. Do LSPD je možné se dostat pomocí pravidelných náborů. Myslete na to, že váš herní charakter by měl být pro přijetí fyzicky zdatný a zdravotně i psychicky v pořádku.

Emergency Medical Service & Fire Department

Frakce EMS a FD představuje spojení zdravotnicky záchranné služby a hasičského sboru. Významná frakce zaměřena na záchranu lidských životů a pomoci člověku ve zdravotní či psychické nouzi. Odpovědnost frakce má na starosti ředitel, který spadá plně pod ministerstvo vnitra a inspektorát. EMS & FD nabývá několika divizí a odvětví. Můžete působit jako sanitář, doktor, psycholog, primář, hasič, vzdušná letecká jednotka či specialista se zaměřením na určitou část lidského těla a mnohem více. Svět zdravovědy a hasičské pomoci obsahuje nespočet možností a odvětví. Je jen na vás, kterou si vyberete a budete v ní nejlepší. Do frakce je možné se dostat skrze pravidelné nábory. Jedním z předpokladů pro přijetí je dobrý psychický stav vašeho herního já.

Nevybral sis? Tak zkus některou z prací na našem úřadu práce, nebo zkus štěstí ve svém podnikání či jako zaměstnanec soukromníka!