Menu Zavřeno

Pravidla serveru

Obecná pravidla

 • Mít funkční mikrofon, nelze RPit němého.
 • SomeRP je whitelisted roleplay server zaměřený na reálný/současný život, podle toho je potřeba upravit své RP.
 • Musíte být připojeni na SomeRP discord.
 • Přezdívky na discordu, steamu či email nesmí být urážlivé nebo jinak nevhodné a musí se shodovat. (kvůli dohledání)
 • Nenávistný či sexuální obsah – Jakékoliv výroky týkající se rasismu či výroky vztahující se k sexuálnímu obtěžování nebo urážení a zesměšňování hráčů nebudou tolerovány.
 • Admin team je tu pro Vás, nicméně prosíme aby jste jej zbytečně nespamovali na discordu. K řešení jakéhokoliv problému ve hře slouží příkaz /report, k řešení problému na discordu a jiné slouží místnost “report-ticket” na discordu, kde se váš problém bude AT snažit co nejdříve vyřešit.
  Nerespektovani členů AT teamu, urážení a nadávání bude trestáno perma banem.
 • 18+ – Hráči pod 18 let (IRL) se nesmí dopustit či zúčastnit jakéhokoliv RP se sexuálním podtextem.

Pokud jste svědkem jakéhokoliv porušování pravidel nebo využívání bugu ve hře, budeme rádi za nahlášení.


Základní pojmy

Roleplay (RP)

 • Je vžití se do vámi vymyšlené postavy/charakteru který ve hře máte. Hrajete jako byste to byli vy a nevystupujete jakkoliv z role. Je z vás v podstatě takový herec, reagujete jako by to byla realita.

In character (IC )

 • Mluvení za postavu ve hře, píše do /me, /do za postavu.

Out of character (OOC)

 • Mluvení za sebe v IRL, psaní do local chatu text, který je vidět jen v menším okruhu.

Report 

 • Napsání do chatu /report, které se používá pro komunikaci / nahlášení členům AT činnost, problému, chyb, která by měla být řešena.
 • Správné použití:
  /report Prosím pomoc, zasekl jsem se v budově a nemůžu vyjít ven, děkuji.
  /report Poprosím o spectate, chystáme se na akci, při které by mohlo dojít k porušení pravidel.
 • Špatné použití:
  /report Dělej pojď sem, nemůžu vylézt z auta! Portni mě!
  /report Prosím dej mi revive. (správně musíte napsat proč, co se stalo)

/me

 • Slouží pro nahrazení animace, která na serveru není.
 • Správné použití:
   /me začervenal/a se
   /me Hladí Jitku po jejich vlnitých vlasech
   /me dává si do pusy žvýkačku a žvýká
 • Špatné použití:
  /me je zamyšlený
  /me má u sebe zbraň
  /me má zlomenou ruku

/do 

 • Slouží pro komunikaci, od které se očekává pravdivá odpověď. Do /do se nesmí lhát.
 • Správné použití:
  /do co našel?
  /do 9mm pistol
  /do má zlomenou ruku
 • Špatné použití:
  /do myslí si o něm že je jednorožec
  /do hlásí se
  /do sundává si helmu

Stav /stav, /clstav

 • Můžete použít v případě, že je na vás něco viditelného, ale není na to animace. 
 • Správné použití:
  /stav vypadá zamyšleně
  /stav má špinavou bundu
  /stav chodí o berlích
 • Špatné použití:
  /stav je zamyšlený
  /stav je zamčený v autě
  /stav cítí se podrážděně

/try

 • Dá vám náhodnou odpověď ANO/NE. Může se použít jako odpověď na otázku, kterou vám někdo položí do /do. Použití na pasivní RP, které nijak nezmění realitu. Nesmí se používat jako odpověď na otázku, u které by použití znamenalo lhaní do /do nebo zkreslení reality.
 • Příklad otázek na které můžete použít /try jako odpověď:
  /do Má umazané oblečení?
  /do Udělala se mu modřina?
 • Příklad otázek na které nemůžete použít /try jako odpověď:
   /do Má u sebe zbraň?
  /do Je zraněný?

Passiv RP

 • Logické rpení občanů (NPC) ve městě mimo hráčů, na místech kde by evidentně byli.
  Př.: Přijdete na PD stanici, v tabulce ve hře vidíte, že na serveru je 10 PD ale všichni jsou nejspíš na patrole, protože tam nikdo nikde není. To ovšem neznamená, že na PD stanici nikdo není.. Logicky by tam bylo více policistů.

Peacetime (PT) 

 • Je doba, kdy je zakázáno dělat jakoukoliv nelegální činnost, která by mohla vyvolat jakékoliv agresivní chování ostatních občanů a byl by nutný zásah PD/SD jako např.: unášet, nebo zabíjet lidi, vyvolávat rvačky, atp. …
 • Platí pokud ho vyhlásí člen admin teamu.
 • Vyhlášení PT je pouze ve hře, zobrazeno po celou dobu ve spodní části Vaší obrazovky.

Switch job/second job

 • Znamená možnost ve hře mít hlavní a vedlejší práci. Zaměstnavatel o této skutečnosti musí být vyrozuměn (IC).
 •  Práce mohou být pouze v kombinaci: státní legální a státní legální, nelegální a legální u soukromníka, státní legální a legální u soukromníka. (Za legální mimostátní se považují dílny, různé sběračské společnosti jako pivovar, vinice, rauch,……/ za nelegální se považují gangy, mafie…)
 • Nelze být ve dvou nelegálních organizacích současně.
 • Možnost přihlašovat a odhlašovat se ze/do služby je pouze na místě v daném zaměstnání, není to možné přes příkaz.
 • Není možné být ve vedení dvou frakcí zároveň.

Zkratky ve hře

LSPD (PD) – Los Santos Police Department – policie
LSSD (SD) – Los Santos Sheriff Department – sheriffové
FBI – Federal Bureau of Investigation – federální úřad pro vyšetřování
USSS – United States Secret Service – policie/vládní ochranka/tajná služba
GOV – Government – vláda
EMS – Emergency Medical Service – záchranná služba
LSFD – Los Santos Fire Department – hasiči
PDM – prodejce vozidel
ID – identity document – občanský průkaz
ZP – zbrojní průkaz
ŘP – řidičský průkaz

 • Řidičský průkaz A – řidičák na motorky
 • Řidičský průkaz B – řidičák na auta
 • Řidičský průkaz C – řidičák na kamiony / nákladní auta

Character kill (CK)

 • Zabití charakteru, ukončení jeho života, příběhu.

Character kill podmínka (CKP)

 • Podmínka předcházející úplnému zabití postavy na stálo.

Player kill (PK)

 • Znamená zabití postavy hráče, nikoliv ukončení jejího života, příběhu.

Whitelist (WL)

 • List povolených hráčů, kteří mají přístup na server. Na tento list se dostanete když projdete formulářem, sepíšete si příběh vaší postavy a projdete následným pohovorem.
 • Při závažném porušení pravidel, vám může být odebrán.

Gross RP 

 • Hraní hnusných/nechutných věcí, jako je například pitvání zaživa, řezání, mučení a   podobně – pro hraní gross rp musí všichni, co jsou přítomni souhlasit.

NoSkin 

 • Defaultní vzhled IC postavy.

Pravidla serveru 

Mixing

 • Mixování OOC situací (reálných věcí) s IC (např. “Laguje se mi FiveM, musím relog”  toto byste měli psát maximálně do lokálního ooc.)
 • Taktéž mluvení do hry a komentování situace jinak než IC je zakázáno. Povoleno pouze při přivolání admina k řešení dané situace a pokud vám k tomu admin dá pokyn.
 • Zbytečně nevyužívejte local ooc chat. Jakékoliv spamování či urážení ostatních při RP akci je zakázáno.

Metagaming

 • Využití informací které se dozvíte v IRL/OOC (mimo herní svět) v IC/ve hře.
 • Cokoliv, co se dozvíte mimo RP a použijete ve hře se bere jako metagaming (př. Díváte se na streamera, co hraje na serveru a uvidíte, jak plánuje vraždu na vaši postavu. Ve hře se mu začnete vyhýbat z nepochopitelných důvodů a budete všude říkat, že vás chce zabít. Vaše postava o tom zkrátka neví.) Pokud tuto skutečnost použijete ve hře a někdo ji nahlásí a prokáže se to, bude následovat trest. 
  • Vyjímkou jsou k tomu určené a schválené IC místnosti na discordu. Informace, které se dozvíte tam, můžete použít ve hře. (Je zakázáno psát a svolávat si tímto způsobem hráče do hry k aktuálně probíhající akci.)
  • Komunikace přes teamspeak či discord není možná.
  • Zbytečně nerozebírejte RP/IC věci na discordu, kazíte tím zážitek ze hry nejen sobě, ale i ostatním.
 • Streamhunt – využívání streamů ostatních hráčů k určení jejich polohy pro následné pronásledování je zakázáno. Pokud chcete použít stream jako kamerový záznam, je třeba se daného streamera dotázat a záleží na něm zda vám to povolí.

Powergaming

 • Provádění nereálných úkonů, hraní si na superhrdinu, např: /me zvedá kamion, slyšení přes zeď 
 • Zároveň do této sekce patří též to, že vydržíte více ran, které by vás měly položit nebo používáte extrémní sílu na převracení vozidla.
 • Dále zde patří:
  • NonRP Driving
  • NonRP injuries
  • Asspuling

               

Combat log

 • Úmyslné odpojení ze serveru během roleplay akce. V případě pádu hry je vhodné kontaktovat hráče na discordu o pádu hry a následném napojení se zpět.
 • Taktéž by jste se měli vyvarovat AFKování během RP akcí.

Reklama

 • Propagování produktu, serveru, či jiné věci na našich serverech / discordu je přísně zakázáno. Pokud chcete propagovat video, které jste vyrobili nebo jiný produkt, prosím zeptejte se moderátora / admina.

Bugy

 • Přísný zákaz využívání jakýchkoliv bugů ve hře. Pokud jste svědkem takového porušování a nenahlásíte tuto skutečnost, budete potrestáni stejně jako kdyby jste bugu využili vy sami. 
 • Zákaz sázení trávy do keřů, stromů, atd.
 • Využívání je trestáno permanentním banem.

Cheating

 • Přísný zákaz využívání jakýchkoliv cheatů včetně crosshairu – řešeno permanentním banem.

Přeskakování RP akcí

 • Skipování akcí a nebo taktéž přeskočení dané události v RP samovolně nemůžete. Pokud si nevíte rady jak se v takovém případě zachovat, raději se zeptejte (ve hře nejlépe přes příkaz /report)
 • Akce, která začala, musí být VŽDY dohrána do konce. Pokud v průběhu akce dojde k vážnému porušení pravidla (třeba metagaming), které výrazně ovlivní celý výsledek akce, může být přivolán admin, který celou situaci vyhodnotí a popřípadě svolí k částečnému skipnutí. Zásah ze strany adminů do těchto situací bude minimální.
 • Jestliže celá akce vznikla na základě prokazatelného metagamingu či streamhuntu akce se může skipnout celá. Pokud bude v průběhu akce porušeno pravidlo, které až tak závažně neovlivní celou situaci, admin zasahovat nebude, pouze může dané hráče upozornit (warning systém).
 • Pokud se chystáte na nějakou závažnou akci, u které si myslíte, že by mohlo dojít k porušení pravidel, můžete si k nestrannému pozorování přizvat admina.
 • Pokud se RP akce zúčastní i nějaký admin, do rozhodování nezasahuje. V takovém případě je pouze jako hráč.

Warning systém – Tímto vás admin může upozornit, že děláte něco proti pravidlům. Pokud se z daného upozornění opakovaně neponaučíte, může dojít k udělení banu.

Pravidla pro streamery

 • Je zakázáno streamovat jakýkoliv rozhovor s vedením serveru.
 • Pokud je streamer zároveň i člen staff týmu, musí mít při streamování nastaveno off admin.
 • Je zakázáno streamovat lokace drog a jiné tajné lokace.

Pravidla ve hře

NonRP driving

  • Nabouráte tak, že se vám zničí vozidlo a jedete dále bez toho, aniž by jste rpili šok, nebo možné zranění, protože to hra umožňuje. Sjedete s autem ze skály a neerpíte možné mechanické poškození. Vyjedete s Lamborghini na Mount Chilliad.
  • Zároveň nesmíte používat letadla a vrtulníky pokud nemáte leteckou licenci jelikož vaše postava neumí létat. To samé platí o ovládání jiných vozidel než klasických, na které jsou řidičské průkazy.
 • Za nonrp driving se nepovažuje ježdění na červenou. V reálném životě by jste také mohli projet, ovšem co by následovalo by jste si za rámeček nedali. Ježdění po bahnitém či nerovném povrchu se za nonrp driving také nepovažuje.

Sundaná SPZ

Pokud vozidlo vizualne SPZ nemá, RPí se elektronický čip, který lze dočasně deaktivovat/sundat dolů a tím „RPit“ sundanou SPZ. RPí se že tam vizuálně ta SPZ není a že na vozovku normálně to vozidlo může Pokud ma vozidlo sundanou SPZ je na ni format FAKExxxx kde XXXX jsou cisla 1-9999 takže např. FAKE1, FAKE9, FAKE23, FAKE108. Tyhle cisla urcuje server a SPZ ktera zacina na FAKE a pokračuje číslem se RPi jako sundaná SPZ. Neni jina moznost jak ziskat SPZ co zacina FAKE takze jakákoliv SPZ s FAKE a cislem je automaticky ze auto ma sundanou SPZ (policejni radar ji nezobrazuje vůbec)

GoPro

Pokud je gopro umistene v kufru auta RPi se ze ho lze na tom aute RPit jako aktivni Pokud má hráč GoPro v inventáři muze RPit ze ho pouziva ale pouze s adekvátním /do a /stav aby ostatni hraci vedeli ze na sobe ma GoPro a slo poznat ze mu bezi. Na to aby toto mohl RPit tak GoPro musi v inventáři mit jinak je to neplatne. GoPro jde získat v YouTool a (LifeInvader/FAcebook/Arkadova herna) budove Pokud má vozidlo vizualne kameru za sklem tak nemusi byt goPro v kufru protoze tam vizualne ta kamera je.

NonRP injuries

  • Toto pravidlo zahrnuje neerpení těch zranění, které by ovlivňovaly zdraví a fungování vaší postavy.
  • Nejčastěji navazuje na rychlou jízdu autem a PK pravidlo. 
  • (Ve hře je systém automatických/náhodných zranění. Tato zranění musíte zarpit. Nelze se jim jakýmkoliv způsobem vyhnout, ani pokud vám přijdou nesmyslné v danou chvíli. ) toto zatím ve hře není zatím prosím rpetě logické zranění k dané situaci
 • Nevyhýbejte se RP v nemocnici. Doktoři a záchranáři, kteří RPí v nemocnici si chtějí toto RP užít také. Klidně si tam tu hodinku poležte a udělejte jim pořádnou RP akci!

Asspulling

 • Vytažení či držení jakéhokoliv předmětu nebo množství u sebe, než je reálné. (př.: Budete na sobě mít plavky a vytáhnete zbraň, nebo balík kokainu)
 • Pro možnost vytáhnutí větší zbraně musíte zarpit vytáhnutí z batohu / kufru sedačky či z jiného místa.
 • U větších zbraní platí, že pokud máte /stav má zbraň na zádech/popruhu , nemusíte erpit, že si tuto zbraň i sundaváte a dáváte do rukou pro použití.
 • Co máte u sebe, máte u sebe. Pokud to u sebe mít nechcete, dejte to někam jinam. (Př.: Zahodíte zbraň přes /me, ale z inventáře ji nevyhodíte. Někdo vás prohledá a najde ji u Vás = máte ji stále u sebe.)

Gross RP

 • Za gross RP je považováno: mučení, znásilnění, rasismus, kanibalismus, pedofílie
 • Rasismus, pedofílie a kanibalismus jsou přísně zakázány!
 • Chcete-li hrát gross rp, potřebujete povolení od všech zapojených hráčů. Hraní tohoto typu roleplaye bez povolení je jinak přísně zakázáno.
 • Pokud jste dali souhlas ke gross roleplay, můžete svůj souhlas kdykoliv zrušit. V tomto případě je potřeba opět informovat všechny zapojené (přes Local OOC chat).
 • Gross roleplay se musí dít jen na místech odlehlých od ostatních hráčů. 
 • Pokud se do situace zapojí jiný hráč, roleplay se musí zastavit až do jeho odsouhlasení či odchodu.
 • Při GrossRP nemůžete hráči způsobit trvalou újmu/zranění, kterou by musel neustále RPit přes /stav a kterou by v realitě ani doktoři nedokázali napravit (př.: Nemůžete hráči uříznout ruku, nohu, ucho, nebo mu kdekoliv po těle vyrýt jakýkoliv nápis či obrázek).

Fear RP

 • RPení adekvátního strachu z dané akce. Vzhledem k vaší postavě, logicky trénovaný voják bude mít menší strach, nicméně nikdo není superman.
 • Pokud na vás někdo míří zbraní, tak mu nepovíte ať odejde, že vás to nezajímá. 
 • Toto platí i u vězení. Reálně tam strávíte třeba 10 min, ale uvědomte si, že vaše postava tam bude třeba 1 celý rok. 

COP/EMS/FBI baiting

 • Zákaz jakéhokoliv, bezdůvodného provokování státních složek. (př.: Nesmyslné ježdění a troubení před PD stanicí, kolem místa činu či traffic stopu, bezdůvodné zavolání sanitky a následné zabití či omráčení záchranáře atd…)
 • Toto platí i naopak. Bezdůvodná šikana ze strany IZS (př.: Policie bude jezdit za autem hráče a čekat až udělá chybu, záchranář schválně přejede hráče, aby měl RP akci, atd…)

Water evading

 • Je zakázáno skočit do vody a plavat pryč, jako útěk od spravedlnosti či jiné rp akce.

Bunny hopping

 • Zákaz jakéhokoliv skákání pro rychlejší přesun. (skákání pěšky, na kole…)

Pravidla postavy

NoSkin

 • Každý hráč má povinnost si změnit skin a upravit si postavu tak aby vypadala jinak než defaultní skin při připojení do hry.

Věk – Vaše herní postava nesmí mít méně jak 18 let (doporučený věk je 21+). Výjimky jsou na zvážení A-teamu.

Oblečení

 • Pokud nejste u státních složek, nesmíte si oblékat jejich uniformy a vydávat se za PD/EMS/FBI atd.(Vyjímka kvůli RP může být udělena po dohodě s A-teamem.)

Používání vybavení záchranných složek (EMS/LSFR) a jejich prodej

 • Hráč, který nepatří do záchranných složek nesmí používat ani prodávat či zneužívat jejich vybavení.
 • Vybavením se myslí oblečení, vozidla, lékárničky a jiné nespecifikované věci, které nemá hráč normálně přístupné.

Safe zóny

 • Jsou místa, kde se nesmí začít žádné agresivní RP. Jako například unášení, zabíjení, střílení, vyvolávání bojů apod.
 • Pokud agrese začne někde jinde, může se v ní pokračovat i v safe zóně, nicméně nejlepší je se v těchto situacích těmto místům vyhýbat.
 • Výjimky jsou na zvážení A-teamu.

Safe zóny jsou: (budovy IZS složek) Policejní stanice, nemocnice, šerifská stanice, hasičská stanice, veškeré vládní budovy (a blízké okolí či parkoviště u těchto budov), hlavní garáže (ve středu města), úřad práce, vojenská základna a letiště.

PD, EMS a vláda

 • Policie vás může držet v CPZ (cela předběžného zadržení) maximálně 1h, pokud se nedomluví hráči jinak. (Př. Osobu zavřou PD a chce právníka/soud atd = domluva jinak.)
 • Doktoři/záchranáři vás mohou v nemocnici držet/ošetřovat maximálně 1h, dle závažnosti poranění. Pokud se nedomluví hráči jinak. (Př. Zraněná osoba chce zůstat v kómatu, protože měla vážné poranění hlavy).
 • Žádný člen IZS a vlády nemůže při běžném výkonu povolání dostat CK. Výjimka nastává v případě, kdy se CK povolí z velmi vážných a výjimečných důvodů A-teamem, kterému hráč své důvody sdělí. 
 • Vedoucí pozice IZS a vlády mají zakázáno se jakkoliv podílet na nelegální činnosti.

PVP pravidla

Player kill (PK)

 • Znamená zabití postavy hráče, nikoliv ukončení jejího života, příběhu. Na obrazovce se vám objeví odpočet vašeho respawnu. Poté musíte hrát adekvátní zranění.
 • Po tuto dobu je zakázáno jakkoliv komunikovat přes voice chat. Můžete pouze odpovídat na /me a do /do, nebo napsat váš stav.

2 druhy PK 

a.) Pamatujete si vše – Pokud by nehoda či agrese na vaši osobu logicky nevedla ke ztrátě paměti. (Např.: Někdo vás bude mučit, ale nepraští vás do hlavy, budete mít dopravní nehodu v menší rychlosti, při které vystřelí airbag.)

b.) Nepamatujete si, ale můžete si za čas vzpomenout – Jestliže by nehoda či agrese na vaši osobu logicky vedla ke ztrátě paměti.(Např.: Někdo vás bude mučit a několikrát vás praští do hlavy, budete mít dopravní nehodu, ale nebudete mít zapnutý pás a vyletíte předním sklem.) Nebo vaše zranění by byla v reálném životě neslučitelná se životem. (Např.: omylem spadnete z jeřábu.)

Postup možného vzpomínání:

 • Po 1 dni si můžete vzpomenout zhruba kde se celá akce odehrála.
 • Po 2 dnech si můžete vzpomenout jakým způsobem jste se na místo dostali.
 • Po 3 dnech si můžete vzpomenout na důvod, kvůli čemu se to celé stalo.
 • Po 4 dnech si můžete vzpomenout na pachatele – co měli na sobě, přízvuk jakým mluvili, pokud neměli masky tak i jak vypadali.

G-signál (tzv. obrazovka smrti)

 • V případě že se vám jakýmkoliv způsobem stane, že vaše postava “umře”, můžete si zavolat pomoc pomocí klávesy “G”, která se vám zobrazí na obrazovce, ale pouze v případě, že se ve vašem okolí pohybuje NPC/auta s NPC atp. (Např.: Srazí vás auto ve městě, kolem vás jezdí plno aut, logicky by vám někdo zavolal pomoc.)
 • Pokud se nacházíte na místě, kde nikdo nikde není, musíte vyčkat do vypršení časového limitu a po následném respawnu v nemocnici rpit adekvátní zranění. (Např.: Někdo vás přepadne ve městě v odlehlé ulici u kontejnerů, kde nikdo nechodí. Nebo spadnete ze skály když se procházíte v lese.)

Charakter kill (CK) a CK – podmínka (CKP)

 • CK – Znamená zabití charakteru, ukončení jeho života, příběhu. Vše co postava vlastnila bude po řádném CK smazáno s výjimkou speciálních vozidel, jež vám zůstanou i na nové postavě.  Pro udělení CK musí být pádný a dlouhodobý RP důvod. (Jako důvod se nebere například: mám strašně moc dluhů. Vždy je způsob jak je zaplatit.)
 • CKP(podmínka)Neboli character kill podmínka. Agresor musí vždy před udělením samotného CK dát oběti možnost z dané situace vyvléknout. I při CK, které si dáváte musí být splněna podmínka. CK postavy je vždy až na posledním místě, proto mu předchází CK-podmínka.
  • CKP musí obsahovat reálně splnitelnou podmínku a vymezený čas (minimálně 2 dny), za které se lze z dané situace dostat (např.: do 1 týdne dostaneš někoho z vězení jinak budeš čichat ke kytičkám) .
 • Závěť – V případě, že vaše postava někomu něco chce odkázat, musí mít tato závěť platnost minimálně 1 měsíc před CK. K vaší nové postavě se nesmí dostat za žádných okolností majetek postavy staré. 
 • Jail CK – Pokud váš charakter dosáhne společně s roky ve vězení 100+ let, máte automaticky CK a musíte si založit nový charakter.

Co vše musí správné CK mít, aby bylo platné:

 • CK postavy je vždy až na posledním místě, proto mu předchází CK-podmínka.
 • CK-podmínka(CKP): Agresor musí vždy před udělením samotného CK dát oběti možnost z dané situace vyvléknout. I při CK, které si dáváte musí být splněna podmínka.
 • CK společně s CKP musí být řádně sepsáno, odůvodněno (nestačí jako důvod k CK, že se vám někdo nelíbí) a posláno na fórum (viz šablona). Následně je povoleno nebo zamítnuto členy AT.
 • CKP musí obsahovat reálně splnitelnou podmínku a vymezený čas (minimálně 2 dny), za které se lze z dané situace dostat (např.: do 1 týdne dostaneš někoho z vězení jinak budeš čichat ke kytičkám) .
 • CK musí obsahovat jméno oběti, agresora/ů, pádný důvod/důvody k CK, CKP (viz šablona).
 • Po povolení musí být ve hře do local chatu napsáno CKP – jméno postavy (oběti), při samotném CK po jeho udělení CK – jméno postavy (IC). 
 • CKP nebo CK musí udělit a do local chatu napsat vždy ten, kdo si napsal žádost, nikdo jiný.
 • Po udělení CK musí agresor poslat screen místa a těla, kde se našlo a popsat, zda a dle čeho lze tělo identifikovat (obličej, doklady, otisky…), co se u něj dá nalézt (důkazy, kulky ráže, řezné rány…), jak vypadá, atd… (viz šablona).

Pravidlo nového života

 • Po udělení CK musí hráč, který hrál za danou postavu napsat příběh nové postavy (na fórum), za kterou chce hrát a po schválení WLA může začít hrát.
 • Nesmíte si založit postavu nijak příbuznou postavě staré. (bratranec z desátého kolene také nesmí být).
 • Nesmíte žádným způsobem přijít k majetku své staré postavy, ani přes třetí osobu.
 • Během 14 dní se nesmíte dostat do častého kontaktu se stejnými lidmi jako za postavu minulou.

Únos/přepadení hráče

 • Maximální doba únosu je IRL 1 hodina. Pokud se hráči nedomluví jinak. (Př. Osoba se dohodne s únosci přes local ooc chat, že budou někoho vydírat, chtít výkupné, apod.)
 • Při únosu můžete chtít výkupné, ale nesmíte po hráči chtít aby vám odevzdal peníze z účtu či přepsal auto nebo jakýkoliv majetek.
 • Musíte zajistit aby měl dostatek jídla a pití.
 • Pro unesení člověka musíte mít dobrý RP důvod, unést jen tak někoho, pro zábavu se nepočítá a bude se řešit potrestáním skupiny nebo jednotlivce, který únos provádí.

Kill on sight (KOS)

 • Neboli zabití postavy či udělení PK na první pohled, bez předešlého dlouhodobého RP. (př.: Přijdete k někomu a zastřelíte ho beze slova, pobodáte někoho nožem, protože chcete jeho boty,…)

Revenge kill

 • Nemůžete ihned běžet se pomstít, pokud jste zraněni, minimálně po dobu 1h a déle, záleží na vážnosti vašeho zranění a psychickém stavu. (Např.: Někdo vás bodne několikrát nožem, tak po 1h asi nepůjdete do města, aby jste ho našli a pomstili se.)

Vehicle / random deathmatch

 • Záměrné najíždění do lidí/aut, střílení do lidí/aut bez pádného RP důvodu.

Vykrádání bank/obchodů

Vykrádání obchodu

 • Vykrádání je dostupné při minimálním počtu 4 policistů ve službě.
 • Za právoplatného rukojmího je považován skutečný hráč 
 • Pokud je jakýkoliv účastník na straně vykrádajících nebo policistů zabit, počítá se toto zranění vždy jako PK a budete dle pravidel o PK převezeni do nemocnice, kde s vámi RP bude pokračovat (výjimka může nastat v případě, kdy máte před akcí schválené CK)
 • Současně je možné vykrádat až 3 obchody najednou. 
 • Po loupeži se vykrádající nesmí po dobu 30 min odpojit ze serveru.
 • Časový rozestup mezi další možností loupeže obchodu je 1 hodina po ukončení poslední loupeže.
 • PD/BCSO mohou používat helikoptéru pro přepravu ne však pro sledování.

Vykrádání běžné banky a klenotnictví

 • Vykrádání je dostupné při minimálním počtu 8 policistů ve službě.
 • Za právoplatného rukojmího je považován skutečný hráč 
 • Po loupeži se vykrádající nesmí po dobu 30 min odpojit ze serveru.
 • Pokud je jakýkoliv účastník na straně vykrádajících nebo policistů zabit, počítá se toto zranění vždy jako PK a budete dle pravidel o PK převezeni do nemocnice, kde s vámi RP bude pokračovat (výjimka může nastat v případě, kdy máte před akcí schválené CK)
 • Není povoleno více jakýchkoliv loupeží současně včetně obchodů i hlavní banky.
 • Časový rozestup mezi další možností loupeže banky nebo klenotnictví jsou 2 hodiny po ukončení loupeže.
 • Vládní složky mohou používat vrtulník

Vykrádání národní Principal banky

 • Vykrádání je dostupné při minimálním počtu 10 policistů ve službě.
 • Vykrádající se nemusí nacházet v objektu, avšak musí být již od začátku loupeže ve hře přítomni. Pokud se vykrádají odpojí již se nesmí do akce zapojit.
 • Po loupeži se vykrádající nesmí po dobu 60 min odpojit ze serveru. (Maximálně povolení od AT skrz OOC problém)
 • Za právoplatného rukojmího je považován skutečný hráč 
 • Pokud je jakýkoliv účastník na straně vykrádajících nebo policistů zabit, počítá se toto zranění vždy jako PK a budete dle pravidel o PK převezeni do nemocnice, kde s vámi RP bude pokračovat (výjimka může nastat v případě, kdy máte před akcí schválené CK)
 • Není povoleno více jakýchkoliv loupeží současně včetně obchodů i bank.
 • PD má povoleno využít vrtulníky.
 • Vláda může nasadit své jednotky se zbrojí.
 • Vláda může s vhodným vozidlem zaerpit (vládní suburban s rušičkou) rušičku mobilního signálu v dosahu 1 míle. Vozidlo se však musí nacházet u banky a rušička se nevztahuje na vysílačky.
 • Vykrádání je možné pouze přes daný skript v bance. Nikoliv přes bankéře či zaměstnance banky.
 • Časový rozestup mezi další možností loupeže Principal banky je 24 hodin po ukončení loupeže.

Pokud začnete jakoukoliv loupež z výše zmíněných způsobů a zrušíte ji, nebo z ní uniknete před ukončením, bude tato akce brána jako Cop baiting a bude potrestána. Minimální časový rozestup mezi různorodými loupežemi je 1 hodina po definitivním ukončení poslední loupeže.


Změna a úprava pravidel vyhrazena.